LET OP: Je hebt Javascript uitstaan, daardoor kan het zijn dat sommige functionaliteiten niet werken. Verschil Per Favore & Prego | Artikelen over het Italiaans
ITALIAANS CURSUS PRAKTISCH GRAMMATICA WOORDEN VERMAAK

Verschil Prego & Per Favore

Twee woorden die onbedoeld vaak door elkaar gehaald worden zijn 'Prego' en 'Per Favore'. Ze hebben immers allebei de betekenis van 'alsjeblieft' in het Nederlands. In het minuutje Italiaans van deze week wil ik voorgoed een einde maken aan deze onduidelijkheid en duidelijk uitleggen wanneer je wat gebruikt. 

 

 

Gebruik Per Favore

Je gebruikt  per favore  wanneer je iemand om een gunst vraagt: 

'een kop koffie, alsjeblieft' - 'un caffè, per favore'

Dat is eigenlijk de enige situatie waarin je per favore gebruikt. Overigens kun je ook per piacere [per piatsjere] gebruiken, dat is min of meer een synoniem. 

 

Verschil prego en per favore

 

Gebruik Prego

Prego heeft in tegenstelling tot per favore meerdere betekenissen en er zijn dan ook verschillende situaties te bedenken waarin je prego gebruikt:

 

  1. Wanneer je iemand dringend om een gunst vraagt. Attenzione, prego! (Attentie, alsjeblieft). In deze gevallen zou je echter ook per favore kunnen gebruiken. 

  2. Om te reageren op 'grazie', je zou het dus kunnen vertalen als 'geen dank' of 'tot uw dienst'. 

  3. Om iemand toestemming te geven: 'Kom erin', 'Ga je gang',  'Zeg het maar'. Dit hoor je ook vaak bij bakkerijen, slagers of andere winkeliers.

 

Zo lastig is het niet, toch? Bij een vraag gebruik je dus meestal per favore, tenzij het erg dringend is. In andere situaties gebruik je prego

MINUUTJE ITALIAANS
Overzicht
ANDERE ARTIKELEN
CITEREN