LET OP: Je hebt Javascript uitstaan, daardoor kan het zijn dat sommige functionaliteiten niet werken. Betekenis Ci & Ne | Falo's Italiaanse School
ITALIAANS CURSUS PRAKTISCH GRAMMATICA WOORDEN VERMAAK

Ci & Ne

Uitleg & Oefeningen

Introductie

Het woordje ‘er’ gebruik je nogal eens, maar wat is eigenlijk de juiste vertaling hiervoor? We gebruiken het woord in het Nederlands in twee verschillende situaties: Om richtingen óf hoeveelheden aan te geven. De Italianen hebben er dan ook twee woorden voor: Ci en Ne.

Gebruik van CI

Zowel Ci als Ne vervangt altijd iets voorafgaands, ze moeten beiden ergens op slaan. In het geval van Ci sla je terug op uitdrukkingen van plaatsen, zoals:

  •  'Ik ga naar Amsterdam, maar ik ben er al eerder geweest'.​

Het woordje ‘er’ slaat in dit geval op ‘naar Amsterdam’ en zou kunnen worden vervangen door ‘naar Amsterdam’.

  • Ieder jaar gaan we naar Italië toe in de zomer, we zijn er al 20 keer geweest.

Nu slaat ‘er’ op 'naar Italië' en zou ook hierdoor kunnen worden vervangen. In deze gevallen gebruik je in het Italiaans dus het woordje ci.  Daarnaast wordt ci gebruikt wanneer stukken worden vervangen die beginnen met de voorzetsels con, su, per, in en a. Wat deze betekenen leer je in een andere les, het is nu belangrijk om te onthouden dat deze vervangen kunnen worden met ci.

  • Vado a Amsterdam, ma ci sono stato prima.

  • Andiamo in Italia ogni anno, ci siamo stati venti volte.

  • Lavoro bene con la mia segretariaci lavoro molti anni ->  Ik werk goed met mijn secretaresse, ik werk er vele jaren mee.

Gebruik van NE

Wanneer je Ci een beetje begrijpt, zal Ne niet meer zo moeilijk zijn. Ne slaat terug op woorden die een hoeveelheid aangeven.

  • Hoeveel neven heb je? Ik heb er tien.

‘Er’ vervangt hier dus neven.

  • Op de markt lagen vele meloenen, ik heb er 3 gekocht.

‘Er’ slaat in dit geval dus op meloenen. Daarnaast vervangt het ook zinsdelen die beginnen met de voorzetsel da of di.

  • Quanti nipoti hai? Ne ho dieci.

  • Al mercato sono stato molti meloneNe ho comprato tre.​

Zoals je in de voorbeelden hierboven ook al hebt kunnen zien, plaats je ci of ne altijd voor het werkwoordelijk deel. Heb je dus bijvoorbeeld te maken met een voltooid tegenwoordige tijd (heb gekocht). Komen ci en ne nog voor het hulpwerkwoord.