LET OP: Je hebt Javascript uitstaan, daardoor kan het zijn dat sommige functionaliteiten niet werken. Passief & Onpersoonlijk | Falo's Italiaanse School
ITALIAANS CURSUS PRAKTISCH GRAMMATICA WOORDEN VERMAAK

Passief & Onpersoonlijk

Uitleg & Oefeningen

Introductie

In dit artikel gaan we het hebben over twee werkwoordsvormen: de passieve vorm en de onpersoonlijke vorm (' men..' ) in het Italiaans. 

Onpersoonlijke vorm

Waarschijnlijk zul je deze vorm bij het spreken niet zoveel gebruiken, maar bij het lezen zou je hem wel tegen kunnen komen! Ik heb het over de onpersoonlijke werkwoordsvorm. Zinnen als ‘men moet drinken bij warm weer’ of ‘Men leeft langer dan vroeger’.  Het gaat dus over algemene aannames, vaak objectief.

 

De werkwoordsvorm zelf is zowel in het Nederlands als in het Italiaans gewoon de derde persoon. En ‘men’ wordt vertaald als ‘si’. Maar er is een verschil! Waar wij alleen het enkelvoud kunnen gebruiken (men zeggen, kan niet), kunnen de Italianen ook de derde persoon meervoud gebruiken.

 

En het lijdend voorwerp bepaalt dan welke van de twee het wordt.

Bijvoorbeeld:

 

  • Men drinkt water bij warm weer – si beve l’acqua con il tempo caldo

  • Men vangt vissen uit de zee – si prendono i pesci dal mare.

Passief

Niet iedereen vindt dit een hele mooie werkwoordsvorm, maar je zult het wel veel tegenkomen: de passieve vorm. Denk aan zinnen als ‘Het gras wordt gemaaid door mijn vader’ of ‘Deze bioscoop wordt door veel mensen bezocht’. Van al deze zinnen kun je ook de tegenovergestelde vorm (actieve vorm) maken : ‘mijn vader maait het gras’ en ‘'veel mensen bezoeken de bioscoop' .

 

In het Nederlands maken we deze zinnen met ‘worden’ + het voltooid deelwoord en met het voorzetsel ‘door’. De Italianen gebruiken het werkwoord essere met het voltooid deelwoord en zij gebruiken het voorzetsel ‘da’.

 

‘L’Erba è mietuta dal mio padre’ en ‘Il Cinema è visitato da molti genti’