LET OP: Je hebt Javascript uitstaan, daardoor kan het zijn dat sommige functionaliteiten niet werken. Toekomende tijd | Falo's Italiaanse School
ITALIAANS CURSUS PRAKTISCH GRAMMATICA WOORDEN VERMAAK

Toekomende tijd

Uitleg & Oefeningen

Introductie

We gaan deze les weer vrolijk verder met een nieuwe tijd. De toekomende tijd: Il Futuro Semplice. Hoewel deze tijd niet heel veel gebruikt wordt, is hij wel belangrijk voor bijvoorbeeld de werkwoordsvorm ‘condizionale’.

Onvoltooid toekomende tijd

De Nederlandse naam voor Futuro Semplice is de onvoltooide toekomende tijd. Om deze te kunnen vorm te kunnen maken heb je de hulp nodig van het hulpwerkwoord zijn ( zullen) . Denk maar eens aan de zinnen: Bas zal vanavond koken, Ik zal om 8 uur aankomen of Frederique zal pijn hebben na zo’n val. In het Italiaans gebruiken ze niet een hulpwerkwoord en kun je de tijd weer herkennen aan de uitgang van de werkwoordsvorm.

En zoals de naam van de tijd (onvoltooid toekomende tijd) al aangeeft, gebruik je de futuro semplice om een gebeurtenis of handeling in de toekomst aan te geven.
De Italianen gebruiken deze tijd echter niet zo heel veel (net als wij eigenlijk). We zijn veel eerder geneigd gebruik te maken voor de onvoltooide tegenwoordige tijd (Presente Indicativo, les 4). Wij geven vanavond een feest! In plaats van: Wij zullen vanavond een feest geven!

Hieronder vind je het schema van de toekomende tijd. Zoals je kunt zien krijgen de –are en –ere werkwoorden dezelfde uitgang.

Futuro Italiaans

Voltooid toekomende tijd

Nu je weet dat er een onvoltooide toekomende tijd is, kun je ook wel raden dat er ook een voltooid toekomende tijd (Futuro anteriore) is. Dat klinkt misschien wat gekker, want hoe kan iets, dat in de toekomst plaatsvindt, voltooid zijn? Nou, kijk maar eens naar deze voorbeelden:

  • Zodra ik thuis zal zijn gekomen, kunnen we eten.

  • Wanneer ik mijn school zal hebben afgemaakt, zal ik werken bij mijn vader.

Je gebruikt de Futuro Anteriore:

  • Wanneer je een tijdstip in de toekomst aan wilt geven dat een ander feit in de toekomst voorafgaat.

  • Wanneer je het resultaat van een handeling in de toekomst wilt benadrukken (pas als ik mijn school heb afgerond, kan ik werken.)

Je vormt de Futuro Anteriore door de Futuro Semplice van essere of avere te pakken en er een voltooid deelwoord achter te plakken. De vormen van essere en avere zijn hier te vinden!


Ik vind het wel belangrijk dat je een beetje weet hoe de futuro gevormd wordt, maar zoals ik al aangaf wordt deze tijd tegenwoordig niet héél veel gebruikt. Probeer de tijden zeker te herkennen en af en toe te gebruiken, maar ze zijn niet zo belangrijk als bijvoorbeeld de presente indicativo of de imperfetto, die je veel vaker actief zult gebruiken.