LET OP: Je hebt Javascript uitstaan, daardoor kan het zijn dat sommige functionaliteiten niet werken. Signaal en vraagwoorden | Falo's Italiaanse School
ITALIAANS CURSUS PRAKTISCH GRAMMATICA WOORDEN VERMAAK

Signaal- en vraagwoorden

Uitleg & Oefeningen

Introductie

Om mooie Italiaanse zinnen te kunnen maken moet je weten wat de Italiaanse verbindingswoorden zijn. Zo kun je woorddelen en/of zinnen met elkaar verbinden. Omdat het niet een heel moeilijk onderdeel is, wil ik ook meteen even wat vraagwoorden met jullie doornemen. 

Verbindingswoorden

Zoals de naam al doet vermoeden, verbinden de verbindingswoorden zinnen met elkaar. Bewust , maar vooral onbewust gebruik je deze woorden heel vaak. Ook zorgen verbindingszinnen ervoor dat verbanden duidelijk worden. Is er bijvoorbeeld sprake van een contrast tussen twee zinnen? Of vormen twee zinnen een opsomming,  een verklaring of een toelichting?

 

Het is belangrijk als schrijver van een tekst, om gebruik te maken van deze verbindingswoorden. Anders zou het een chaos kunnen worden en leest het voor de lezer niet fijn. In het schema hieronder vind je de verbindingswoorden.  Daarnaast staat een opmerking en daarnaast het doel van het woord.

Een ander woord voor verbindingswoorden is overigens ‘signaalwoorden’. Omdat ze je een signaal geven wat de verhouding is tussen de verschillende zinnen.

Italiaanse verbindingswoorden

Vraagwoorden

Een vraagwoord is een woord dat een open vraag inleidt. Het kan een vragend bijwoord (bijvoorbeeld waar, wanneer, hoe) of een vragend voornaamwoord zijn (bijvoorbeeld wie, wat, welke), een vragend voornaamwoordelijk bijwoord (bijvoorbeeld waarmee, waarvan) of het vragende telwoord hoeveel. In het Italiaans worden ze hetzelfde gebruikt als in het Nederlands.

Italiaanse vraagwoorden

Quale is wel een vraagwoord om bij op te letten. Deze kan namelijk anders geschreven worden. In het Nederlands doen wij dat ook (Welk/Welke). Quale kan veranderen in quali (meervoud) of qual (als een klinker volgt).