LET OP: Je hebt Javascript uitstaan, daardoor kan het zijn dat sommige functionaliteiten niet werken. Wat is Secularisme? | Kennis over Italië

Wat is Secularisme?

Het secularisme is een brede culturele stroming die is ontstaan rond het eind van de 15de eeuw en gaat over de toenemende oriëntatie van de mens op de wereld - onafhankelijk van religie.

 
 
Secularisme
 
 

Secularisme & kunst

 

Het secularisme is stroming en een onderdeel van de renaissance, waarin de kunst steeds meer gaat over wereldse onderwerpen en minder of religieuse personen. Belangrijke oorzaken voor deze verschuiving waren de opkomst van de particuliere markt en de stijgende interesse in de oudheid. 

In middeleeuwen gaf vooral de kerk opdrachten aan kunstenaars, maar dit veranderde langzaam. Ook koningen en andere machtige personen gaven lucratieve opdrachten aan kunstenaars - die deze maar al te graag aannamen. Deze opdrachten konden van religieuze aard zijn, maar ook steeds meer werden kunstwerken aangevraagd met een werelds onderwerp - portret van een paus of een beschrijving van een belangrijke gebeurtenis. 

Daarnaast was er ook de opkomst van het classicisme, waarbij de kunst van de oude Grieken en Romeinen werd bestudeerd en - waar kon - werd overtroffen. 

 

Voorbeelden

 

Een goed voorbeeld van secularisme is De geboorte van Venus van Sandro Botticelli uit 1482. Hier zie je een mythisch verhaal uitgebeeld dat niets meer te maken heeft met het katholieke geloof.

 

Een ander voorbeeld is het portret van Gerolamo Casio - gemaakt door Giovanni Antonio Boltraffio. De familie Casio was een rijke familie uit Bologna voor wie Boltraffio werkte. Dit portret was vermoedelijk een opdracht van het hoofd van de familie. Diezelfde Boltraffio is bekend geworden van een later werk Madonna en het kind - een religieus verhaal. Het laat zien dat het secularisme een stroming is, maar religieuze verhalen nog steeds een zeer belangrijke inspiratiebron zijn in die tijd. 

 

 

Geboorte van Venus       Portret van Gerolamo Casio  
Falo Mobile
KUNST
Overzicht
ANDERE ARTIKELEN
CITEREN