LET OP: Je hebt Javascript uitstaan, daardoor kan het zijn dat sommige functionaliteiten niet werken. Wat is de Onbevlekte ontvangenis? | Kennis over Italië

Onbevlekte ontvangenis

De onbevlekte ontvangenis van Maria gaat - in de ogen van de katholieke kerk - over de onbevlekte verwerking van Maria. Zij zou ter wereld gekomen zijn zonder te zijn bevlekt met de erfzonde.  Dit wordt in veel katholieke landen - waaronder Italië - gevierd op 8 december, 9 maanden voor de geboortedag van Maria op 8 september. 

Betekenis Erfzonde


Het is een lastig concept, maar ik zal het proberen uit te leggen. Allereerst heeft de Onbevlekte ontvangnis niks te maken met de geboorte van Christus. Dat Maria maagd was en toch kindje Jezus verwekte, is een ander Bijbels verhaal.

Maria en de Erfzonde

 

Voor de erfzonde moeten we terug naar het verhaal over Adam en Eva. God had hen verboden om te eten van de vrucht van de 'Boom der Kennis' . Deze boom gaf je kennis van het goed en kwaad. Door verleiding en leugens van de duivel, in de gedaante van een slang, aten zij toch van de verboden vrucht. Hierdoor kregen ze kennis van goed en kwaad en werden zij onderworpen aan zonden en de dood volgens de Christenen. Door deze eerste zonde van die twee werd de gehele mensheid sterfelijk en besmet met deze zonde. Deze zondige en sterfelijke aard wordt, volgens de Christenen, door ieder mens 'geërfd' van de eerste voorouders Adam en Eva: de erfzonde.

 

De erfzonde zorgt voor een gat tussen mensen en god. Wij moeten volgens de godsdienst verzoenen met god.

 

Maria en de erfzonde


Volgens de katholieke kerk is Maria dus ontvangen zonder deze erfzonde, waardoor ze gezuiverd de verlosser Jezus Christus kon verwekken. Andere christelijke groepen, zoals de protestanten en de orthodoxe kerk kunnen zich hier niet in vinden omdat dit niet expliciet in de Bijbel staat. Ook binnen de Katholieke kerk is er al eeuwen oneenigheid over de juistheid van dit verhaal.

 

Immacolata Concezione


Ook in Italië - een katholiek land - wordt de onbevlekte ontvangenis (Immacolata Concezione) gevierd. De Italianen zijn dan vrij en vaak is dit voor hen ook het startschot van de kerstperiode en tuigen ze de kerstboom op.

TRADITIE & GELOOF
Overzicht
ANDERE ARTIKELEN
CITEREN