LET OP: Je hebt Javascript uitstaan, daardoor kan het zijn dat sommige functionaliteiten niet werken. Privacy Beleid | Falo's Italiaanse School

Falo & Privacy

Het beschermen van de gegevens van de bezoekers en/of gebruikers van Falo is zeer belangrijk. Daarom is er bij het ontwerp en de ontwikkeling van de website nagedacht over welke gegevens de website verzamelt, hoe we die verwerken en waar die worden opgeslagen. Op deze pagina krijg je daar een volledig beeld van.

1. Wat is Falo?

Deze Privacy Policy beschrijft hoe Falo (Falo Italiaanse School te Cuijk) informatie verzamelt en gebruikt afkomstig van geregisteerde gebruikers en niet-geregisteerde bezoekers aan de website https://deitaliaanseschool.nl en de applicatie Falo Mobile. ​

Het doel van deze privacy policy is om iedereen een duidelijke uitleg te verschaffen over wanneer, waarom en hoe Falo deze persoonlijke informatie verzamelt. Falo raadt iedereen aan deze pagina grondig door te lezen en ervoor te zorgen dat alles volledig wordt begrepen. Het betreft hier immers mogelijke persoonlijke informatie. Bij enige onduidelijkheden kan er ten alle tijden contact opgenomen worden met Falo: info@deitaliaanseschool.nl.

2. Wat voor informatie verzamelen we?

De informatie die wordt verzameld is in te delen in twee categorieën:

  1. Niet-identificeerbare informatie. Deze informatie is op geen enkele manier te herleiden naar een individu. Deze onpersoonlijke informatie is veelal van technische en analytische aard. Zo kunnen we achterhalen welke pagina's worden bekeken, in welke volgorde en op welke tijdstippen bijvoorbeeld. Wanneer je een bezoeker bent en je jezelf niet registreert als gebruiker, is alleen deze informatie van toepassing.

  2. Identificeerbare informatie. Deze informatie is te herleiden naar een individu. Om sommige functies te kunnen uitvoeren is er ook persoonlijke informatie nodig. Zo hebben we een e-mailadres en wachtwoord nodig om een persoonlijk account te kunnen creëren.

    Met dit Falo account is het mogelijk om jouw persoonlijke voortgang van de cursus Italiaans bij te houden en kun je berichten plaatsen op het forum Parla! en het blog. Het kan dus voorkomen dat sommige niet-identificeerbare informatie, nu wel wordt omgezet in identificeerbare informatie. Zo wordt er bij een klik op een cursuspagina nagetrokken of iemand is aangemeld en wordt zodoende vastgelegd welke cursuspagina wordt bezocht om een duidelijk overzicht van de bezochte lessen te kunnen presenteren aan de gebruiker.

3. Hoe verkrijgt Falo deze data?

Falo verkrijgt deze data doordat ofwel de gebruiker deze gegevens zelf invoert (bijvoorbeeld door een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren bij aanmelding) ofwel worden de gegevens verzameld door een derde partij (zie sectie 6.)

4. Waarom verzamelt Falo deze data?

  1. Om de website/app te laten functioneren.
  2. Om de website/app te verbeteren op basis van algemene trends en voorkeuren.

5. Waar slaan we de data op?

De website van Falo Italiaanse School wordt gehost op een server van DigitalOcean. Uw gegevens zullen worden opgeslagen op servers in hun datacenter in Amsterdam. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server achter een firewall. ​

De app Falo Mobile van Falo Italiaanse School wordt gehost op een server van Google (Firebase). De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server achter een firewall. ​

Het is ten alle tijden mogelijk om inzicht te krijgen in welke persoonlijke informatie wij hebben verzameld. Net als dat het mogelijk is deze persoonlijke informatie te vernietigen en uw account te verwijderen. Na het verwijderen van uw gegevens is het onmogelijk om deze gegevens weer te achterhalen. U zult dan dus opnieuw een account moeten aanmaken.

6. Derde partijen

Sommige informatie wordt doorgespeeld naar derde partijen. Deze partijen leveren services, die zich bezig houden met analytische of cyber security gerelateerde activiteiten. Falo maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om statistieken van de website te verkrijgen. Deze informatie is niet-identificeerbaar gemaakt door onder andere het IP-adres te anonimiseren.

Daarnaast kan het voorkomen dat er vanaf Falo een link geplaatst wordt naar een andere website of service. Falo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website's en raad aan altijd voorzichtig te zijn.

7. Contact

In het onwaarschijnlijke geval er persoonlijke informatie op verdachte wijze verloren is gegaan, melden wij dit direct aan onze gebruikers. Hiervoor maken we gebruik van het bij ons bekende e-mailadres. Eveneens sturen we een e-mail aan de gebruikers, wanneer dit privacy policy wijzigingen kent, waarvoor toestemming nodig is van de gebruiker. ​

In geen enkel ander geval sturen wij de gebruikers een e-mail, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven is.

8. Inzien en vergeten gegevens

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het mogelijk voor gebruikers van Falo om hun gegevens in te zien en deze te laten vergeten. Daarvoor is er sinds 25-05-2018 een knop te vinden bij ieders Falo Account, waarmee deze activiteiten kunnen worden aangevraagd.

​ Falo rekent op maximaal 5 werkdagen voor deze aanvraag is afgehandeld.

9. Aanpassing en contact

Falo Italiaanse School benadrukt dat het haar privacy policy ten alle tijden kan wijzigen en dat zij haar gebruikers hierop attendeert, wanneer dat nodig is. ​

Bij vragen of opmerkingen over deze privacy policy kunt u ten alle tijden contact op nemen door een mail te sturen naar: info@deitaliaanseschool.nl