Falo & Privacy

Het beschermen van de gegevens van de bezoekers en/of gebruikers van Falo is zeer belangrijk. Daarom is er bij het ontwerp en de ontwikkeling van de website nagedacht over welke gegevens de website verzamelt, hoe we die verwerken en waar die worden opgeslagen. Op deze pagina krijg je daar een volledig beeld van. 

1. Wie is Falo?

Deze Privacy Policy beschrijft hoe Falo (Falo Italiaanse School te Nijmegen) informatie verzamelt en gebruikt afkomstig van geregisteerde gebruikers en niet-geregisteerde bezoekers aan de website https://deitaliaanseschool.nl

Het doel van deze privacy policy is om iedereen een duidelijke uitleg te verschaffen over wanneer, waarom en hoe Falo deze persoonlijke informatie verzamelt. Falo raadt iedereen aan deze pagina grondig door te lezen en ervoor te zorgen dat alles volledig wordt begrepen. Het betreft hier immers mogelijke persoonlijke informatie. Bij enige onduidelijkheden kan er ten alle tijden contact opgenomen worden met Falo: info@deitaliaanseschool.nl.

Verzamelen informatie

2. Wat voor informatie verzamelen we?

De informatie die wordt verzameld is in te delen in twee categorieën:

 1. Niet-identificeerbare informatie. Deze informatie is op geen enkele manier te herleiden naar een individu. Deze onpersoonlijke informatie is veelal van technische en analytische aard. Zo kunnen we achterhalen welke pagina's worden bekeken, in welke volgorde en op welke tijdstippen bijvoorbeeld. Wanneer je een bezoeker bent en je jezelf niet registreert als gebruiker, is alleen deze informatie van toepassing. 
   

 2. Identificeerbare informatie. Deze informatie is te herleiden naar een individu. Om sommige functies te kunnen uitvoeren is er ook persoonlijke informatie nodig. Zo hebben we een e-mailadres en wachtwoord nodig om een persoonlijk account te kunnen creëren. 

  Met dit Falo account is het mogelijk om jouw persoonlijke voortgang van de cursus Italiaans bij te houden en kun je berichten plaatsen op het forum Parla! en het blog. Het kan dus voorkomen dat sommige niet-identificeerbare informatie, nu wel wordt omgezet in identificeerbare informatie. Zo wordt er bij een klik op een cursuspagina nagetrokken of iemand is aangemeld en wordt zodoende vastgelegd welke cursuspagina wordt bezocht om een duidelijk overzicht van de bezochte lessen te kunnen presenteren aan de gebruiker. 

3. Hoe verkrijgt Falo deze informatie?

Falo verkrijgt deze data doordat ofwel de gebruiker deze gegevens zelf invoert (bijvoorbeeld door een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren bij aanmelding) ofwel worden de gegevens verzameld door een derde partij (zie sectie 6.)

4. Waarom verzamelt Falo deze informatie?

We verzamelen de hierboven genoemde informatie met de volgende doelen:

 1. Om de website te laten functioneren. 

 2. Om de website te verbeteren op basis van algemene trends en voorkeuren. 

 3. Om onze gebruikers te attenderen op wijzigingen in het privacy policy. 

5. Hoe slaan we de informatie op?

De website van Falo Italiaanse School wordt gehost door Wix.com. Uw gegevens zullen worden opgeslagen in hun databases. Zij slaan uw gegevens op op een beveiligde server achter een firewall. Meer informatie over hoe zij de data opslaan, is te vinden op de website van Wix

Het is ten alle tijden mogelijk om inzicht te krijgen in welke persoonlijke informatie wij hebben verzameld. Net als dat het mogelijk is deze persoonlijke informatie te vernietigen en uw account te verwijderen. Na het verwijderen van uw gegevens is het onmogelijk om deze gegevens weer te achterhalen. U zult dan dus opnieuw een account moeten aanmaken. 

6. Derde partijen

Sommige informatie wordt doorgespeeld naar derde partijen. Deze partijen leveren services, die zich bezig houden met analytische of cyber security gerelateerde activiteiten. Falo maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om statistieken van de website te verkrijgen. Deze informatie is niet-identificeerbaar gemaakt door onder andere het IP-adres te anonimiseren.

Daarnaast kan het voorkomen dat er vanaf Falo een link geplaatst wordt naar een andere website of service. Falo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website's en raad aan altijd voorzichtig te zijn. 

Het is ook mogelijk om een account aan te maken en daarbij gebruik te maken van een Social Media account, zoals "Facebook Connect" of "Google Sign-in". Deze applicaties zouden eveneens informatie kunnen verzamelen, zoals je IP-adres of de betreffende pagina die je bezoekt. De interacties die je uitvoert met deze social media vallen onder hun privacy policy en niet onder die van Falo.   

Contact

7. Contact

In het onwaarschijnlijke geval er persoonlijke informatie op verdachte wijze verloren is gegaan, melden wij dit direct aan onze gebruikers. Hiervoor maken we gebruik van het bij ons bekende e-mailadres. Eveneens sturen we een e-mail aan de gebruikers, wanneer dit privacy policy wijzigingen kent, waarvoor toestemming nodig is van de gebruiker. 

In geen enkel ander geval sturen wij de gebruikers een e-mail, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven is. 

8. Falo's extra eisen

Naast de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het beschermen van de gegevens, neemt Falo nog extra stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

 1. Alle pagina's (inclusief de log in activiteiten) zijn beveiligd middels een HTTPS/SSL-verbinding. Dat betekent dat al het verkeer tussen de bezoeker en de website versleuteld zijn. 
   

 2. Er wordt gebruik gemaakt van cryptografische hash-functies. Zo wordt uw wachtwoord opgeslagen middels een hash-functie en wordt het daardoor voor hackers onmogelijk om hieruit af te leiden wat uw wachtwoord is. Desalniettemin ​raadt Falo aan om een origineel wachtwoord te kiezen en deze met regelmaat te veranderen. 
   

 3. Wachtwoorden worden opgeslagen op de server van Wix (zie sectie 5), zodanig dat beheerders van de website deze gegevens nooit kunnen inzien. 
   

 4. Falo verplicht haar beheerders om iedere drie maanden een nieuw en origineel wachtwoord te kiezen voor het account, waarmee ze Falo's Italiaanse School beheren.

9. Inzien en vergeten van uw gegevens

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het mogelijk voor gebruikers van Falo om hun gegevens in te zien en deze te laten vergeten. Daarvoor is er sinds 25-05-2018 een knop te vinden bij ieders Falo Account, waarmee deze activiteiten kunnen worden aangevraagd. 

Falo rekent op maximaal 5 werkdagen voor deze aanvraag is afgehandeld. 

10. Aanpassingen en contact

Falo Italiaanse School benadrukt dat het haar privacy policy ten alle tijden kan wijzigen en dat zij haar gebruikers hierop attendeert, wanneer dat nodig is. 

Bij vragen of opmerkingen over deze privacy policy kunt u ten alle tijden contact op nemen door een mail te sturen naar: info@deitaliaanseschool.nl

FALO

 • 57fd64_05b11ece50e047bb80e840a4ef371272
 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© 2020 Falo's Italiaanse School. Met trots ontwikkeld en ontworpen door Olaf van Maaren.

Privacybeleid | Algemene Voorwaarden | Cursusbeschrijving | Beleidsplan | Contact

falo_logo.png